WTC Spedition A/S's historie:

WTC Spedition A/S blev stiftet som SCT Spedition Aps d. 01.07.1997. Selskabets formål var at drive speditionsforretning, der udelukkende havde til hensigt, at udføre grænseoverskridende transporter i Europa. SCT Spedition Aps blev etableret som et sideløbende selskab til SCT Transport Aps, der i 98% af kørslen kun udførte entreprenør- og anlægsopgaver på Sjælland.

Selskabet blev stiftet af vognmand Henning Christiansen. Et år efter stiftelsen, trådte Walli Irschenberger ind som direktør og partner, med 50% af aktierne. Efter en start, hvor virksomheden kun kørte industrifiskekørsel fra Gilleleje og Østkysten i Sverige til melfabrikkerne i Jylland, begyndte virksomheden nu at køre recyclingprodukter. Dette var et godt tiltag, som stadig bidrager til god drift af selskabet.

I december 2001 overtog Walli Irschenberger alle aktiverne i selskabet. Hvorefter selskabet, efter en gensidig overenskomst, tog navne forandring til WTC Spedition A/S, for ikke at blive forvekslet med SCT Transport. WTC står for WalkingFloor, Tipper (Kipper) og Container, hvilket var den type af lastbiler, selskabet brugte til udførelsen af transporterne. I dette år flyttede selskabet til nye lokaler, og Lisbeth Møller trådte ind som direktør i selskabet.

I 2002 bliver WTC Spedition A/S i Flensburg, Tyskland etableret, for at betjene kunderne i recycling segmentet, som efterhånden er en stor del af det positive forretningsgrundlag, der udføres i selskabet.

I januar 2006 flyttede selskabet i Danmark til nye kontoer på Stæremosen 59, 3250 Gilleleje, hvor de stadig residerer. Selskabet er fortsat inde i en god drift med stor stabilitet for kunderne.

Da Walli Irschenberger ingen naturlig arvtager havde, til selskabets videre drift, antog han, i starten af 2015, to unge partnere, Lars Christensen, som er udlært i selskabet, og Martin Sundsvold, som er udlært i DSV. De to partnere er ansat med henblik på, at inkorporere dem i selskabet således at, de overtager selskabet i et glidende generationsskifte, der afsluttes ultimo 2024.

WTC er i dag ejet af Walli Irschenberger, Lisbeth Møller, Martin Sundsvold og Lars Christensen. Selskabet er inde i et særdeles godt flow, med en stabil kundegruppe. Der bliver hver dag videreudviklet med nye tiltag, for at selskabet kan udvikle sig i positiv retning. Der tages stor hensyn til de krav, der stilles fra myndighederne, til at transportere recycling – genbrug i det moderne samfund.